Szkolny Zestaw Podręczników 2015/2016 Dofinansowania dla uczniów Regulamin stołówki Procedury Ewakuacji SP138 Regulamin Dyskotek Regulami wycieczek Regulamin przyznawania Stypenddium za wyniki w nauce

Dokumenty

Dofinansowania dla uczniów

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 należy składać w szkole w terminie do dnia 10 września 2015 r. u pedagoga szkolnego.

-  druk nr 1 dotyczy uczniów klasy III szkoły podstawowych

- druk nr 2 dotyczący uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierających naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem klasy I, II i IV szkoły podstawowej.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2015 r. u pedagoga szkolnego.

Poniżej wzory wniosków  

wyprawka-szkolna-druk-nr-1-.doc

druk-nr-2-wzor-wniosku-wraz-z-instrukcja.docx

WNIOSEK_O_STYPENDIUM_2015_2016.doc

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta
    04-703 WARSZAWA, ul. Pożaryskiego 2
  • 22 6157241
    tel./fax: 22 613-09-89 

Galeria zdjęć