• Historia szkoły

    •      Prawdopodobnie początki szkoły sięgają roku 1910. Przy ul. Zwoleńskiej 23 powstało Adnokłasnoje Kazionnoje Sielskoje Borkowskoje Naczalnoje Ucziliszcze. Jednak dopiero od roku 1918 historia szkoły jest dokładniej udokumentowana. Szkoła posiadała początkowo cztery klasy i została zorganizowana przez Franciszka Makowskiego.
      7-mio Kl. Publiczna Szkoła Powszechna w Międzylesiu - była to pierwsza i jedyna szkoła w tym rejonie obejmująca dzieci zamieszkałe na terenie ówczesnego Międzylesia, Anina i Wawra. W 1933r szkoła otrzymała pierwszy sztandar, który jako zabytek został poddany renowacji i znajduje się w szkole do dziś. Podczas okupacji niemieckiej szkołę zamknięto. W 1940r. rozpoczęto tajne nauczanie. W latach 1940/1941 przy szkole powszechnej działała filia Dokształcającej Szkoły Ogólnozawodowej z Grochowa.Podczas działań wojennych w 1944r budynek spłonął. Po wyzwoleniu na potrzeby szkoły adaptowano tzw. Pałacyk Chrzanowskich przy ul. Żegańskiej /obecnie mieści się tam ośrodek zdrowia/. Nowy budynek, w którym obecnie mieści się szkoła oddano do użytku w marcu 1957r /budowę rozpoczęto w 1955r/. W 1971r Szkole nadano imię Józefa Horsta pedagoga i twórcy harcerstwa polskiego na ziemi złotowskiej, który w roku szkolnym 1933/34 był w tutejszej szkole na praktykach pedagogicznych. W roku 1989/90 szkoła została odznaczona "Złotą Syrenką" za zasługi dla Warszawy.

      

         

      

      

     Serdeczne podziękowania

     dla pana Pawła Ajdackiego

     za opracowanie tablic

     i digitalizację archiwum fotograficznego szkoły

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta
   • sp138@edu.um.warszawa.pl
   • Sekretariat: 22 277 11 19 22 277 11 51 Portiernia: 22 277 11 17 Intendent: 22 277 11 22 Świetlica: 22 277 11 16 Pedagog 22 277 11 14
   • 04-703 WARSZAWA ul. Pożaryskiego 2
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-138-imJHorsta-Warszawa-Mi%C4%99dzylesie-1708496686074950/
   • Inspektor do spraw ochrony danych osobowych e-mail: aadamska@um.warszawa.pl
 • Galeria zdjęć

  • FESTYN RODZINNY
  • Dzień Ziemi
  • Bal karnawałowy
  • DBI
  • Fonoholizm
  • SPÓJRZ INACZEJ, KLASA 1A
  • 11 LISTOPADA
  • WSPIERAMY EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ
  • Warszawskie Targi Książki - klasa 3c
   • brak danych
    •                  
     
     Wyniki wyborów z dnia 03.10.2018
     
     Komisja Skrutacyjna w składzie:
     Kacper Dzierżewicz 8a
     Kacper Małecki 6a
     Franciszek Bodziak 4a
     ogłaszają wyniki głosowania:
     
     Laura Wiśniewska 38%
     Piotr Domański 34%
     Franciszek Szypuła 16%
     Hanna Witulska 5%
     Głosy nieważne 7%
     
     Gratulujemy!
     

      

      

     ANDRZEJKI SAMORZĄDU SZKOLNEGO

      

      

      

     MIKOŁAJKI  SAMORZĄDU SZKOLNEGO